Principy a metody rozvoje kreativity akreditovaný

Neohodnoceno
 • akreditovaný workshop (číslo akreditace MSMT- 32024/2020-4-815) v rozsahu 8 vyučovacích hodin  
 • účastníci obdrží osvědčení po absolvování 
 • cílová skupina pedagogové SVČ a obou stupňů ZŠ 
 • workshop je interaktivní, zážitkový, vychází z praxe a požadavků pedagogů, účastníci navzájem sdílejí příklady dobré praxe, staví sami sebe do různých situací a pracují ve skupinách. 
 • odborný garant Mgr. Veronika Šancová
2 200 Kč
Skladem

Účastníci se seznámí s metodami, které lze implementovat do obsahových předmětů a využít je k přípravě projektového vyučování. Metody vycházejí z teorie designového myšlení, jsou nízkonákladové, obsahují velké množství variant a umožňují individuální a diferencovaný přístup. Školení je založeno na konstruktivistické metodě a důraz je kladen na pochopení designového přístupu na základě příkladů dobré praxe. Cílem školení je rozvoj koncepčního přístupu k podpoře volné kreativity dětí a její provázání s realitou, která děti obklopuje.

Workshop zvýší u pedagogů motivaci a kompetence k zavádění prvků designového myšlení a volné tvorby do výuky. Účastníci budou vybaveni konkrétními okamžitě využitelnými metodami a budou je umět implementovat s využitím metodik s variantami dle jejich vlastních vzdělávacích cílů. 

 

Podrobný obsah vzdělávací akce:

 • motivace pro zavádění prvků volné tvorby a designového myšlení (2 hodiny)
  • proměna trhu práce a význam kreativity a podnikavosti pro uplatnění absolventů
  • moderní trendy rozvoje kreativity
  • princip designového a na problém orientovaného myšlení
  • metoda Wallet Project
  • využití designového přístupu v obsahových předmětech
  • uplatnění designového přístupu v projektovém vyučování
  • propojení fyzického a digitálního tvoření
  • principy pedagogické práce při zavádění prvků volného tvoření
  • význam zpětné vazby, ověřování
  • problémová místa 
  • sdílení vzájemných zkušeností a poznatků
 • metody rozvoje kreativity (2 hodiny)
  • základní metody - důraz na vlastní prožití daného přístupu, nízké náklady, okamžité využití a variabilitu
  • práce s metodikami a pracovními listy
  • principy komunikace s dětmi
  • význam inspirace a kontaktu s realitou u dětí
  • specifika práce s dětmi na ZŠ dle věku a individuálních vzdělávacích potřeb
  • příklady využití v obsahových předmětech a projektovém vyučování
  • příklady dobré praxe
 • žákovské projekty (2 hodiny)
  • motivace žáků k realizaci vlastních projektů
  • význam práce s realitou
  • metody dokumentace žákovských a školních projektů
  • podpora žákovských projektů - role pedagoga
  • Lean Canvas s podrobnou metodikou
  • specifika práce s žáky s ohledem na jejich věk a individuální vzdělávací potřeby
  • podnikatelské projekty - vedení dětských startup skupin
 • digitální nástroje a kreativita (2 hodiny)
  • efektivní využití nástrojů na rozvoj kreativních digitálních kompetencí
  • propojení fyzického a digitálního tvoření
  • základní digitální kompetence pedagoga
  • zapojení žáků do výuky digitálních nástrojů

Workshop proběhne v naší zbrusu nové dílně v inspirativním prostoru kreativního hubu Kumst.

  

Účastníci ze škol které jsou zapojeny do našeho programu Prototýpci rostou ve škole mohou uplatnit slevový kupon, který najdou ve svých Google učebnách. 

 

Veškeré dotazy směřujte na Veroniku Šancovou - veronika.sancova@prototypci.cz.

 

Termín: 30.4. (9:00 - 17:00)

Kapacita: 20 účastníků

Cílová skupina: pedagogové SVČ a obou stupňů ZŠ

Místo: Kreativní Hub Kumst, Údolní 19, Brno

Cena zahrnuje vzdělávací program, výukové materiály, osvědčení, pojištění, teplý oběd, pitný režim.

 

Po objednání a zaplacení vám vystavíme fakturu ze systému, kterou příliš nelze editovat. Pokud potřebujete na faktuře speciální text nebo chcete platit převodem, prosím objednejte workshop na emailu veronika.sancova@prototypci.cz.

Kategorie: PRODUKTY